shutterstock 29068555

 

 

 

PatronDomu s.r.o. je sice mladá a ryze česká společnost, ale se zázemím lidí, kteří mají zkušenosti jak v oboru správy bytových domů tak vývoje a provozu cloudových aplikací. Jejich spojením se snažíme dát Patronovi do života to nejlepší know-how z obou světů.

  

Jak Patron funguje a co se děje s údaji, které mu svěřujete

Patron je služba dostupná přes internet

- to znamená, že data nejsou na vašem počítači, ale někde na internetu. Samozřejmě vzájemné předávání dat mezi vámi a vaším Patronem se odehrává šifrovaným spojením pomocí protokolu HTTPS s důvěryhodným certifikátem 

 

Patron žije v cloudu

- to znamená, že pro uložení dat využívá prostředky datových center, která jsou zabezpečena proti požáru, povodni, výpadku proudu a mnoha dalším faktorům

 

Patron chrání vaše data

- to znamená, že pro případ, kdy by došlo k lidskému selhání a pokusu zcizit data například zkopírováním disků v datovém centru, jsou data na disky ukládána šifrovaná a nikdo jiný je tedy nepřečte. Díky tomu plní jednu část požadavků GDPR 

 

Patron žije v ČR

- to znamená, že využívá služeb datových center na území ČR, vaše data tedy neopustí EU a tím plní další z požadavků GDPR

 

Patron si nepamatuje vaše hesla čitelně

- to znamená, že i když by někdo prolomil všechny předchozí zabezpeční a odcizil seznam hesel, stejně si je nemůže přečíst. Jakmile si heslo změníte po prvním přihlášení, tak se uloží jen zašifrovaná podoba hesla. Heslo je zašifrováno takovou metodou, že zpětně nelze rekonstruovat jeho podobu. Pomozte Patronovi udržet vaše heslo v tajnosti a nezapisujte ho na nezabezpečená místa, kde by se k němu mohly dostat osoby s nekalými úmysly

 

Patron data zobrazí jen pověřeným osobám

- to znamená, že každý se musí Patronovi prokázat jménem a heslem a podle domluvené role dostane informace na které má nárok a žádné jiné. V základu poskytne přístup jen členům výboru SVJ uvedeným na smlouvě. Pokud SVJ se svým správcem (bytovým družstvem) podepíše dodatek o povolení přístupu, budou mít k informacím tohoto SVJ přístup i pověřené osoby tohoto správce. Osoby zajišťující provoz Patrona k těmto informacím mají přístup jen v případě servisních prací na serverech služby a to jen po dobu tohoto servisního zásahu.

 

Patron si vede deníček kdo a co dělal

- to znamená, že lze dohledat která z osob způsobila nějakou činnost a jak s daty manipulovala. Tím Patron plní další z bodů nařízených GDPR. Také tím může vzniknout trestně právní zodpovědnost osoby, jejímž jménem byly informace upravovány. Z tohoto důvodu prosím nikdy nikomu vaše přihlašovací jméno a heslo nepůjčujte ani neukazujte. Při přihlašování se snažte zadávat heslo jen když není v blízkém okolí nikdo, kdo by mohl zahlédnout jaké klávesy stisknete. Pokud se někdo přihlásí vaším jménem, zodpovídáte za další jím provedené operace vy. Nejméně každého půl roku si heslo prosím preventivně změňte na jiné.